Möte 2017-06-21 med Plamex Automation AB

Dämpad spindelhållare

Spindelhållare med gummidämpning. Detta exempel visar kombination med adapter anpassad till ABB-robot IRB4600

Dämpad spindelhållare

Gummidämpad spindelhållare anpassad för gradning. Kan monteras på robot eller i annan applikation.

DB-Flex

DB-Flex – Färdig lösning för robotgradning med hanteringsrobot.

DB-Flex

Komplett lösning där robot för maskinbetjäning kan användas för att grada detaljer.

ControlBox2

ControlBox2 för styrning av DB-Flex. Kan också användas för styrning av CDA-omformare i andra lösningar.